Какво е изцеление с биоенергия?


Изцелението с биоенергия е процес, при който биоенергията или жизнената енергия се използва за изцеление на хора от различни заболявания.

Биоенергията е в основата на всички форми на живот на Земята и се използва широко за терапевтични цели. Човешките същества се състоят от три тела: физическо, енергийно (известно като аура) и духовно (известно като душа).

С помощта на енергийни техники, възможно е изцеление и на трите тела. Според нашите разбирания почти всички болести, особено хроничните, първоначално възникват в енергийното тяло. Ако те не бъдат адресирани и премахнати от енергийното тяло навреме, те могат да бъдат прехвърлени във физическото тяло и да се проявят чрез симптоми като болка, различни заболявания и медицински диагнози.

Чрез процеса на биоенергийното изцеление ние се опитваме да премахнем болестите от енергийното тяло (аура).

Редица заболявания, които официалната медицина нарича хронични (и потенциално нелечими), включват състояния като мигрена, гангрена, бронхит, астма, високо и ниско кръвно налягане, ендокринни и метаболитни заболявания, множествена склероза и алергии. Проблемите, свързани с тези хронични заболявания, съществуват на енергийно ниво, поради което официалната медицина често ги смята за нелечими. Те са „нелечими“ в контекста на официалната медицина, защото тя се занимава предимно с физическото тяло.

Биоенергийното изцеление може да даде отлични резултати, защото се занимаваме с него както на енергийно, така и на физическо ниво. Препоръчва се холистичен подход към всяко здравословно състояние, като се използват всички налични ресурси, които могат да допринесат за нашето здраве. В този контекст, енергийната медицина определено има голям потенциал за изцеление.

Всъщност, Човекът е същество, създадено от енергия, което означава, че енергията има силата да ни изцелява. Биоенергията изцелява хората, защото представлява основата от която са създадени хората. По принцип, човек може да бъде изцелен с биоенергия от всяка диагноза или заболяване, дори и такива, които все още нямат официално медицинско наименование или са непознати на медицината, защото всички болести в крайна сметка са резултат от енергиен дисбаланс. Като такива, възможно е да ги премахнем и по този начин да изцелим човека. Все пак трябва да се отбележи, че изцеление не е възможно на всеки човек.

Изцеление на духовното тяло


Чрез индивидуален сеанс човек преминава през процес, в който с помощта на няколко паралелни техники се изследва и открива причината за проблемите, с които човек се сблъсква в живота си, на всяко ниво на съществуване, било то физическо, енергийно или духовно.

Проблемите могат да бъдат открити на нивото на енергийното поле или извън него, като се проявяват под формата на сериозни или леки заболявания, здравословни оплаквания, пречки или блокажи в живота. Това може да са индивидуални трудности или поредица от сложни ситуации, с които изглежда невъзможно да се справите и които Ви пречат да напредвате. Те могат да се появят и като обстоятелства, които постоянно Ви връщат в началото, чувство на емоционална тежест и безпокойство, отчаяние, неудовлетвореност и невъзможност да постигнете щастие във всеки аспект от живота.

Причината почти винаги е енергийна, а енергиите, които се проявяват, често са свързани с:

  • кармични връзки, проблеми, възели и тем подобни,
  • семейни характеристики, дългове, наследство от поколения,
  • емоционален натиск и оплаквания, от детството до сега (лошо възпитание, липса на любов, насилие...),
  • наличието на чужди енергии, които несъзнателно или съзнателно сте поели,
  • наличието на чужди енергии, енергийни пакети и дейности на други лица или общности, изпратени до Вас,
  • програми, модели, вярвания, ценности, които не Ви служат и от които искате да се отървете,
  • договори, споразумения, обети на ниво душа, карма, подсъзнание, съзнание, по-високи нива или по пътя на вашата душа.

Понякога можем подсъзнателно да приемем такива програми и модели, докато друг път съзнателно ги приемаме; някои може да са от скоро, докато други отиват дълбоко в миналото. Един сеанс за изцеление обикновено засяга 1 до 3 проблема, в зависимост от нуждата. Хората, които активно работят върху себе си и притежават психическа сила, високо ниво на осъзнатост и добро физическо състояние, могат да се занимават със значително повече теми.

След такава процедура, душата се връща към основните си настройки, както сме били създадени първоначално, докато програмите, които ни разсейват, се заменят с такива, които ни доближават до истинската ни същност и причините, поради които сме дошли на тази планета, или по-скоро, към този живот. В същото време се извършва вътрешно прочистване на по-високи нива, придобиват се нови прозрения и себепознание и се насърчава личностното израстване и напредък във всяка област на живота, създавайки предпоставки за достъп до нови нива на съществуване.

Хората, които са достигнали ниво, при което са изчистили и пречистили много от гореспоменатите елементи на своето същество и живеят с висока степен на осъзнатост, могат да разширят своите способности чрез работа върху духовното си тяло. Също така, те могат да канализират изключително важна информация от различни нива на съществуване и да създават нови, значими сфери в живота си, които са важни не само за тях лично, но и за по-широката общност.

Обичайно е, че тогава за тях се отворят прозрения за истинската си цел в този живот и да стават лидери в помагането на другите за да подобрят качеството си на живот, осъзнатостта, вътрешното щастие, удовлетворението, мира и прогреса. Тази техника не се прилага при бременни жени и деца, освен в случаите, когато децата страдат от сериозни заболявания.

Изцеление на енергийното тяло


Тази техника включва сложен процес на почистване и премахване на енергийните прояви на болестта от аурата. Самият процес започва с диагностика на аурата, която включва откриване на наличието на чужди или несъвместими енергии и аномалии в аурата. Това е последвано от фаза на изцеление на енергийното тяло чрез техниката на енергийна дематериализация. След това процедурата продължава с балансиране на по-широките и по-тесните зони на аурата, прекъсване на негативните ментални и енергийни връзки и завършва със затваряне на енергийното поле и целия процес.

Цялата процедура се извършва изключително на ниво аура, без физически контакт с тялото, и продължава през различни състояния на човешкото съществуване, извън физическото тяло и самата аура.

Лечителите са добре запознати със съществуването на различни човешки тела. Когато тази процедура беше въведена като лечебна техника, тя доведе със себе си осъзнаването, че болестта също притежава собствено енергийно тяло или аура. Следователно аурата на болестта е обект на енергийно-духовно, а не традиционно медицинско изцеление.

Чрез изцеление на енергийното тяло на човек, енергийният аспект на болестта се отстранява от човешката аура и останалите ни тела (обвивки). Използвайки специални техники и знания, отстраненият „материал“ се дематериализира и трансформира.

Особеността на този вид изцеление е, че болестта се отстранява във физическа и енергийна форма, което включва и рецидиви, например тумори с метастази.

Резултатът е, че физическата форма на болестта се разлага или капсулира след изцелене. И в двата случая чрез изследването лекарите могат да установят промени или дори пълно изчезване на заболяването.

Чрез този вид изцеление на аурата, на т.нар. духовно-енергийно ниво, могат да се изцеляват както злокачествените, така и доброкачествените тумори, независимо от размера или броя на метастазите. Пациентът може да има множество метастази, които може да изчезнат след практикуването на тази техника. В случай, че има други заболявания или диагнози, всички те се изцеляват по време на процедурата, независимо от тяхното естество и степен.

Тази форма на изцеление може да се повтори след 3-4 седмици, за да се види как тялото е приело и реагирало на сеанса. При някои хора промените се забелязват веднага, а при други изцелението трябва да се повтори.

Готови ли сте за изцеление?

Разпознахте ли се в споменатите проблеми? Опитвали ли сте други методи и те са били неуспешни? Свържете се с нас и ни позволете да ви помогнем.

Кликнете и се свържете с нас чрез чат:

Chat on WhatsApp
Chat on Viber

... или ни изпратете съобщение: