Sarajevo

Bioterapije djeca

Razgovor sa Slavkom u sarajevskom dnevniku Oslobođenje

Krajem ovog mjeseca, točnije od ponedjeljka 30. 3.2015., Slavko Matanović i grupa kolega, diplomiranih bioterapeuta, po prvi puta radit će bioterapije u Slavkovoj rodnoj Bosni i Hercegovini. Hotel Alem u Sarajavu ugostit će Slavkov tim i brojne pacijente koje će liječiti četiri dana uzastopno. Upravo je to bio razlog radi kojeg je sarajevski  list Oslobođenje