Opis

Bioterapeut Slavko Matanović i njegove kolege bioterapeuti održat će bioterapije u Sarajevu od 18. do 20. 5. 2015. i to u terminu od 13.00  sati (svi dani). 

Terapije će se održavati u hotelu Alem, Ulica mladih Muslimana 16, Sarajevo.

Sve informacije možete dobiti na: ++ 387 062 532 404 

Prijaviti se možete na e-mail: slavko@bioterapeut.hr ili putem FB stranice Bioterapeut ili na www.bioterapeut.hr pod Kontakt.

Prijavi se