Opis

Novi ciklus bioterapija bioterapeut Slavko Matanović i njegov tim održat će u hotel  Slavyanska Beseda , Slavianska ulica 3, Sofija, SF, 1000, Bugarska i to od 21. 3. do 24. 3. 2016. od 13.00 sati.

Prethodne prijave su obavezne. Sve informacije možete dobiti na: 089 5933126 (broj za Bugarsku)

Prijaviti se možete i na e-mail: slavko@bioterapeut.hr ili putem FB stranice Bioterapeut ili na www.bioterapeut.hr pod Kontakt.